Article

Article

TOLOTRA HO AN'NY FANABEAZANA

Publié le: 12/02/2024

Fiainana ara-panahy izay eo ambany fiahian’ny Aumônerie. Miaina ny fahasoavan’Andriamanitra ateraky ny fanatrehana ireo Lamesa amin’ny Fety lehibe, lamesa isanandro mitsinjara isaky ny sampam-pianarana, ny recollections isaky ny fotoan-dehiben’ny Fiangonana, ny dinidinika ara-panahy

 

A. Fiaraha-monina miaina ireo teny filamatra:

1- Finoana :

Tia an’Andriamanitra loharano sy fototry ny fahamarinana. Mankato ny fisian’Andriamanitra sy ireo fahasoavana avy aminy. Maneho ny fiombonana Aminy eo amin’ny fiainana andavanandro.